Prace nad Labiryntem zaczęły się w 1970r na lewym brzegu Wisły z widokiem na prawobrzeżną Warszawę. Żagle Labiryntu utworzono z gazy. Miasto oświetlone zachodzącym słońcem prześwituje przez utworzoną zasłonę. Kontyunuowane będą aż do 2014 r w Die we Francji.

Labirynt – 1974 Kolekcja Fundacji Egit, Warszawa

Na dalekich peryferiach miasta, w sàsiedztwie własnego domostwa,
w upalnej pogodzie pachnącego żywicą lasu, wśród gałęzi rozwiesiliśmy pieluszki. Las szumiał od podmuchów wiatru, gaza poruszała się bezgłośnie.

I oto wyłaniają się wspomnienia i niejasne wyobrażenia: osłona z gazy wiązana w namiocie ponad głowami śpiących dzieci. Macanie, szukanie szpar, zatykanie, nasłuchiwanie komara, oczekiwanie. Przejdzie? Siada, maca, szuka, próbuje przecisnąć się. Odleciał.
Ucho rysuje jego lot. Świadomość komara z trudem drąży doznawany świat. Świadomość szuka w nim porządku. Nakłada kolejne siatki znaczeń, odrzuca i rwie je. Nakłada nowe. Maca w śszuka
i przeciska się między szparami wiedziona instynktem, koniecznością stawiania pytań. Miliony komarów w czasie… Zaskakujące odkrycia, zawód i nadal niepewność. Odczuć błądzenie, przeżyć zawiłe wądrówki, przemyśleć zawiłe ścieżki.

© Elżbieta Dembińska-CieślarLabirynt Miedzylesie

 

 

© Elżbieta Dembińska-Cieślar

Labirynt sylwetki pop

 

 

«Labirynt» w czasie Repassage-u Miejskiego przed Biblioteką Uniwersytetu

© Elżbieta Dembińska-Cieślar

 

 

 

«Labirynt»  – 2000

Instalacja w ruinach kościoła Cystersów w Alpach francuskich, w miejscowości St. Jean d’Aulps. Na gazie napisano drugi werset z księgi Genezis: „A ziemia była pusta i próżna, i ciemności były nad głębinami”. Tekst towarzyszący wszystkim realizacjom „Labiryntu”.

 

© Elżbieta Dembińska-Cieślar

 

2015  – Razem też w czasie święta winobrania rozpięli «Labirynt» na pagórkach winnic Die – zobacz film na linku Labirynt 1970 / 2014

https://wp.me/p9v8cn-uc