STAŻ RZEŻBY W DRZEWIE I W GLINIE DLA DOROSŁYCH
Wszystkie piątki
Godziny i dnie do wyboru:
16.30 do 18.30 lub 18.30 do 20.30
5 llekcji 2 godzinnych: cena 60 €
+ 10 € składka roczna stowarzyszenia
Lekcje odbywają się w grupach czteroosobowych
Każdy uczeń jest właścicielem swej pracy i zabiera ją ze sobą
Kursy indywidualne: 1 godzina  15 €
Wypał prac w glinie 1 kg gliny / 2,60   €

STAŻ RZEŹBY W DRZEWIE I W GLINIE
MŁODZIEŻ I DZIECI
W siedzibie Art et Montagne
25 rue Emile Laurens w Die Tel. 33 (0)475 21 69 83
wszystkie środy od 14.30 do 16.30
Cena 50  € – 10 gdz. kursów
+ 8 € składka roczna stowarzyszenia
Art et Montagne dla dzieci i młodzieży – 8 euros