Lea Gros 72 - 92 copie

Lea Grosz

Dotknąć ciała które rosnąc znika, dotknąć ciał, które znikły umarłe…

Rzeźba upamiętniająca likwidację getta w Przysusze.