Dzięki stypendium Ministerstwa Kultury w 2008 roku mogłam poświęcić całkowicie mój czas na czytanie książek myślicieli kultury Zachodniej i tu oto mały wycinek ich myśli i mojego wysiłku by objąć ich  mym umysłem. Poniższe cytaty  wydrukowałam na płótnie i włączyłam do instalacji «Przestrzeń wolności i zniewolenia».

 

SUR LE MÊME THÈME                         NA TEN SAM TEMAT

01 PL 62cyt Słownik myslicieli site 2010