Wystawa przygiotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem «Ślad» przedstawion po raz pierwszy w marcu 2003 r w Teatrze Academia w Warszawie i w tym też roku we wrześniu  w Die w ramach Polskiego Roku we Francji. Polsko francuski katalog dotowanymetafora  był przez Ambasadę Francji w Warszawie

18 Katalog niebieski historia – copie