Elzbieta & Emile Cieslar

Tag drogi wolność ankieta zniewolenie

«Wartości» – przykładowe karty tematu

Przykładowe karty nie są tylko zapisem ludzkich doświadczeń ale mówią też o inteligencji i wyobraźni naszych rozmówców.                                  

Wolność! Bez odpowiedzialności?!

Wystawa przygiotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem «Ślad» przedstawion po raz pierwszy w marcu 2003 r w Teatrze Academia w Warszawie i w tym też roku we wrześniu  w Die w ramach Polskiego Roku we Francji. Polsko francuski katalog dotowanymetafora  był… Continue Reading →

«Drogi wolności i zniewolenia » 2017

 «Drogi wolności i zniewolenia » – Kategorie wolności i niewoli w rozumieniu Francuzów i Polaków. Ankieta prowadzona we Francji i w Polsce Pracę artystyczną nad tematem wolności i zniewolenia rozpoczęłam w 2003 roku organizując w Warszawie wystawę Wolność! Bez odpowiedzialności? Tak!? Nie!?… Continue Reading →

Gra «O wspólną wolność» 2016

Aby zrozumieć skomplikowane zagadnienie wolności, w latach 2010 – 2014 przeprowadziłam ankiety w Polsce: w Przysusze, w okolicznych wsiach i w Warszawie we Francji: w mieście Die, we wsiach departamentu Drôme i w Paryżu. w mieście Przysucha, we wsiach okolicznych i… Continue Reading →

«Jokery» – przykładowe karty tematu

Joker dołączone są do talii kart « na szczęście ».                        

© 2024 Art et Montagne — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑