W latach 2012 / 2013 prowadziłam ankietę artystyczną skierowaną do ludzi mieszkających w dolinie rzeki Drôme, w Die i w okolicznych wioskach.

Stawiałam pytania: PO CO PORZĄDEK? DLACZEGO BUNT?

Ankietę dokumentowałam małą kamerką. Powstaly dwa video. Ankiecie towarzyszyła instalacja w formie skrzydeł owiniętych bandażami, którą zawieszano na moście w Die, lub też stawiano bezpośrednio na plaży w miejscowościach usytuowanych wzdłuż biegu rzeki od jej spływu do Rodanu aż do źródła wysoko w górach, w wiosce La Batie du Fonds.

Stawiałam pytania, ludzie pisali na bandażach wybrane przez nich słowa. Filmowałam i fotografowałam. Potem wyryłam ich słowa w glinie, utrwaliłam ogniem i oddałam pod opiekę rzeki, jej kamieniom i pamięci okolicznych mieszkańców.

(zobacz video z 2012 roku  https://youtu.be/5n95nY3Okr8)

 

 

 

Tu oto spis zebranych na skrzydłach słów: