«Muzyka przestrzeni gwiezdnej» – na Bienale «Przestrzeń» w Galerii Współczesnej w Opolu – 2010. Były to trzy koncerty świetlne wykonane przez autora a następnie przez osoby przyuczone z obslugi galerii. Koncertowi świetlnemu towarzyszyła muzyka z płyty Aleksandra Skriabina « Prometeusz» Op.60.

 

© Elżbieta Dembińska-Cieślar

W próżni kosmicznej dźwięk nie rozchodzi się. Istnieje tylko energia magnetyczna i cząstki elementarne które rozprzestrzeniają się w niej. Mamy do niej dostęp dzięki energii świetlnej. Z tych fizycznych faktów wynika mój zamiar stworzenia mą grą kolorowymi światłami. metafory muzyki gwiazd. Rzutowanie sekwencji kolorowych świateł na czarny ekran z namalowanym gwiazdozbiorem północnego nieba powoduje wibrację kolorów w przestrzeni międzygwiezdnej. Możemy w pełni chłonąć «muzykę gwiazd».