Tandem współpracy: Elżbieta Dembińska-Cieślar i Emil Cieślar

Zaproszenie do udziału w ankiecie

      Zapraszamy do wypowiedzi osoby zainteresowane wyznaczeniem linii podziału przebiegającej w ich życiu między przestrzenią wolnego wyboru , a terenem w którym ślepy los kieruje ludzkimi krokami. Wypowiedzi  wyrażające świadomość zaproszonych drukujmy na płótnie i ilustrujemy fotografiami przedstawiającymi ich autorów podpisujemy ich nazwiskiem. Kontekst tych portretów wybierają oni z nami stając się w ten sposób współautorami dzieła.
Celem prowadzonej ankiety jest ujawnienie pierwotności wyborów, odczuć i przeżyć tak zwanej  «wolności» przez zwykłych ludzi. Wszystkie wypowiedzi włączamy na bieżąco do instalacji  dzięki czemu stanowią one odniesienie dla osób indagowanych następnie.

01 PL Site 2012 Barnave© Elżbieta Dembińska-Cieślar

 

Przykłady wydrukowanych na płótnie odpowiedzi

01 Henio Wujec 7202 Norbert Drob copie copie03 Jacek Czaputowicz 7204 PL Aleksander Wozniak 7205 PL Mehdi Naili 7206 PL Zuzanna Golonka 7207 PL François Cassard 7208 PL SITE Neige Arnaud09j-PL-Elżbieta-Cieślar7210 PL Emmanuel Wallon copie

Przebieg ankiety

Ta artystyczna ankieta objęła we Francji mieszkańców Die (departament Drôme) i okolicznych wiosek i kilkunastu Paryżan –  francuskich działaczy Komitetu Solidarité avec Solidarność. W jej realizacji pomogły gminy i stowarzyszenia udzielając lokali  w których przedstawiałam publiczności instalację.

Dzięki subwencji departamentu Drôme i regionu Rhône-Alpes w 2012 r został wydrukowany katalog w języku francuskim przedstawiający w skrócie wypowiedzi ankietowanych i fragmenty « Słownika filozofów ».

Z upływem czasu ankieta powiększała swój zasięg:

W 2013 r zwróciłam się do Polaków, których drogi skrzyżowały się z moimi. Najpierw do mieszkańców Przysuchy, Borkowic, Rusinowa i innych sąsiednich wiosek z moich rodzinnych stron. Prośbę o udział w ankiecie adresowałam do młodzieży licealnej i gimnazjalistów oraz do osób dorosłych.

Realizacja ankiety w regionie Mazowsza w Polsce  była możliwa dzięki pomocy Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze i finansowemu wsparciu Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. 

W 2014 roku dzięki pomocy Domu Spotkań z Historią który udzielił przestrzeni na ekspozycję instalacji i kolektę świadectw, mogłam zwrócić się z ankietą do działaczy Solidarności których poznałam w czasie Stanu Wojennego w Warszawie.

Mała wersja instalacji w Domu Spotkań z Historią

czerwiec – 2014 

 

 

 2015 r zwróciłam się z ankietą do moich przyjaciół z Paryskiego Komitetu Solidarności z Solidarnością którzy wzbogacili zebrany już zbiór stanowisk.

Wykorzystując wypowiedzi i fotografie zebrane podczas przeprowadzonych  ankiet w 2016 r stworzyłam i wydrukowałam w języku polskim 50 egzemplarzy gry «O wspólną wolność».  Sprzedałam warszawskiemu  Zespołowi szkół Bednarska 25 kompletów tych kart. Oczekuję w najbliższym czasie na druk i rozpowszechnienie gry w Polsce przez warszawskie Liceum Społeczne im. Jerzego Grotowskiego

W 2017  Dzięki pomocy członków stowarzyszenie Art et Montagne mogłam również w oparciu o wypowiedzi ankietowanych stworzyć tą grę w wersji francuskiej. Tytuł francuski brzmi «L’espace de libertée commun». Stowarzyszenie Art et Montagne wydrukowało 100 kompletów kart i rozprowadza je w swej okolicy.

Gra wersji polskiej (zobacz stronę…)

Przykładowe karty są w linku (zobacz stronę…)