2004 lipiecm sierpień – Koncert «Muzyki barw» w romańskim kościele. Projekt opracowany dla katedry w Bourges został powtórzony w mniejszej skali dzięki Fundacji Klasztoru Marcevol. W romańskim kościele odbywały się wielokrotnie koncerty świetlne grane na „Organach barw”. Towarzyszyła im elektroniczna muzyka Joanny Bruzdowicz.

Koncert kolorów we wnętrzu romańskiego kościoła tworzy przestrzeń wibrującą światłem i dźwiękiem – interakcja koloru i dźwięku w kontrapunkcie. Na ekranie Organów Barw sekwencje świateł i cieni kolorowych ujawniają melodię wizualną.

 

© Elżbieta Dembińska-Cieślar

SUR LE MÊME THÈME                        NA TEN SAM TEMAT