Punkty, Galeria Foksal – 1968.

Rekonstrukcja – 2000, własność CSW Zamek Ujazdowski

Koncerty śyiatła białego na Instrumencie skłdającym się z 4 ekranów, każdy z siatką punktów świetlnych o średnicy 2 mm, rozmieszczonych w zróżnicowanych odległościach. Punkty te, poprzez zmianę natężenia i czas trwania światła, tworząc grę wrażeń optycznych według określonej partytury. Celem eksperymentu jest stworzenie pola dla percepcji, wyobraêni i stawiania pytaƒ. W trakcie konfrontacji z widzami okazało się, że wysiłek dostrzegania bodźców progowych powoduje poruszenie podświadomości, stwarza aurę mistyczną, i poczucie zbliżenia się do pojęcia nieskończoności.

 

© Elżbieta Dembińska-Cieślar