Kalejdoskop czyli popatrz przez rurę 1972. Obiekty w posiadaniu artystów.

Z okazji wystawy w Mantes La Jolie w 2000 r dokonano adaptacji elementów i ich fotografie włączono do diaporamy poniżej.

Patrząc na abstrakcyjne makiety i symbole poprzez rury zawierające zwierciadła o zakrzywionych powierzchniach, każdy może wybrać lub utworzyć swe własne obrazy. Dowolność wyboru przedmiotów z otaczającego świata czyni ten instrument uniwersalnym. Kalejdoskop jest dla nas zredukowanym modelem indywidualnych oglądów świata.

© Elżbieta Dembińska-Cieślar