Temat – «Moja wolność» –(zobacz stronę…)

Temat – « Społeczeństwo» – (zobacz stronę…)

Temat – «Zniewolenie» – (zobacz stronę…)

Temat – «Sposoby i środki» – (zobacz stronę…)

Temat – «Wartości» – (zobacz stronę…)

Temat – «Symbole i marzenia» – (zobacz stronę…)

Temat – «Jest wolność?» – (zobacz stronę…)

Temat – «Joker» – (zobacz stronę…)

Wydrukowano 50 kompletów kart po polsku i sprzedano 25 z nich Zespołowi szkół Bednarska. Dzięki subwencji Regionu Auvergne-Rhone-Alpes Stowarzyszenie Art et Momtagne wydrukowało po francusku i rozprowadza 100 kompletów kart do gry «Przestrzeń wspólnej wolności». Tytuł francuski – «L’espace de liberté commun».