Elzbieta & Emile Cieslar

Tag Galeria Repassage Galeria Zachęta

Dobrze Stańczyk Galeria Repassage 1977

W świecie, w którym racjonalne i funkcjonalne jest wszystko,co służy władzy państwowej,w którym potrzeby ludzi mają prawo głosu na granicy bezpieczeństwa władzy, w którym publiczne ujawnienie poglądów w sprawch istotnych, różne od oficjalnych, jest praktycznie niemożliwe,

© 2024 Art et Montagne — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑